Polnjenje traja predolgo.

  • Preverite, ali so slušalke in računalnik neposredno povezani in ne prek zvezdišča USB.