Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve

Izklopite slušalke, nato pa hkrati pritisnite gumba in / ter ju držite najmanj 7 sekund.

Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne ( ) in slušalke se ponastavijo na tovarniške nastavitve. Vse informacije o seznanitvah se izbrišejo.

Če slušalke tudi po inicializaciji ne delujejo pravilno, se posvetujte z najbližjim prodajalcem izdelkov Sony.