O indikatorski lučki

Indikatorska lučka z utripanjem v rdeči ali modri barvi prikazuje stanje slušalk.

: sveti modro/: sveti rdeče/-: ne sveti


Vklop

 • Če slušalke vklopite tako, da pritisnete in zadržite gumb približno 2 sekundi, ko so slušalke izklopljene.

- (utripne dvakrat)

Izklop

 • Če slušalke izklopite tako, da pritisnete in zadržite gumb približno 2 sekundi, ko so slušalke vklopljene.

(sveti približno 2 sekundi)

Stanje povezave BLUETOOTH

 • Način seznanitve

  (Če pritisnete in zadržite gumb približno 7 sekund, ko so slušalke izklopljene.)

 • Povezava ni vzpostavljena

  - - - - - - (1-sekundni intervali)

 • Postopek povezovanja je dokončan

  (hitro utripanje približno 5 sekund)

 • Povezava je vzpostavljena

  - - - (približno 5-sekundni interval) ---

 • Dohodni klic

Prikaz načina kakovosti zvoka

 • Prednost kakovosti zvoka

  - - - -

 • Prednost stabilne povezave

Za podrobnosti glejte »Izbira načina kakovosti zvoka«.

Napolnjenost baterije

 • Napolnjena

  - - - -

 • Na pol prazna

  - -

 • Prazna baterija (potrebno je polnjenje)

Za podrobnosti glejte »Preverjanje napolnjenosti baterije«.

Drugo

 • Inicializacija je dokončana

Za podrobnosti glejte »Inicializacija slušalk za ponastavitev na tovarniške nastavitve«.

Namig

 • Ko se baterija skoraj izprazni, se barva indikatorske lučke spremeni iz modre v rdečo, razen v načinu seznanitve.