Ponastavitev slušalk

Če slušalk ni mogoče vklopiti ali jih ni mogoče upravljati, ko so vklopljene, s koničastim predmetom, npr. šivanko, pritisnite gumb RESET. Slušalke se ponastavijo in izklopijo, če so bile vklopljene. Podatki o seznanitvah ne bodo izbrisani.

Če slušalke tudi po ponastavitvi ne delujejo pravilno, inicializirajte slušalke za ponastavitev na tovarniške nastavitve.