Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității

Unitatea, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7*1 , așa cum se specifică în „Gradul de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție la pătrundere (Cod IP)”*3 și o specificație de rezistență la praf de IP6X*2, așa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”*3.

Lichide cărora li se aplică specificațiile performanței de rezistență la apă

Aplicabil apă proaspătă, apă de la robinet, apă din piscină
Nu este aplicabil alte lichide față de cele de mai sus (apă cu săpun, apă cu detergent sau soluții de baie, șampon, apă de la izvoare termale, apă de mare etc.)

*1 Echivalență IPX7: Difuzorul a fost testat și își menține operabilitatea când este scufundat ușor în apă până la o adâncime de 1 m și este lăsat timp de 30 minute.

*2 Echivalență IP6X: Difuzorul a fost testat și continuă să blocheze praful după agitare timp de 8 ore într-un dispozitiv de testare care conține particule de praf cu un diametru de până la 75 um.

*3 Accesoriile furnizate și conectoarele acestei unități (USB/AUDIO IN) nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.


Performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității sunt bazate pe măsurătorile noastre, în condițiile descrise aici. Rețineți că defecțiunile rezultate în urma scufundării în apă sau pătrunderii prafului, prin utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Verificați următoarele aspecte și utilizați unitatea corect.

  • Aveți grijă să nu scăpați unitatea și să nu o expuneți șocurilor mecanice.

    Deformarea sau deteriorarea poate cauza reducerea performanței de rezistență la apă și la praf.

  • Această unitate nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea unității într-un loc în care se exercită o presiune ridicată a apei, de exemplu în duș, ar putea provoca defectarea ei.

  • Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe unitate. De asemenea, nu utilizați niciodată unitatea în locuri unde există temperaturi înalte, de exemplu în saune sau lângă sobe.

  • Manipulați capacul cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați unitatea, asigurați-vă că este închis complet capacul. Nu uitați să închideți capacul cu marcajulorientat în sus, așa încât să nu pătrundă obiecte înăuntru. Dacă nu este închis complet capacul, performanțele de rezistență la apă și la praf se pot reduce și pot provoca deteriorarea unității în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în unitate.