Mărci comerciale

  • Android, Google Play și alte mărci și logo-uri asociate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
  • Marca grafică Bluetooth® şi siglele sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor mărci de către Sony Corporation se desfăşoară sub licenţă.
  • iPhone, iPod touch, macOS şi Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
  • Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
  • WALKMAN și logo-ul WALKMAN sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
  • Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance.
  • Celelalte mărci și denumiri comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.
  • Mărcile ™ și ® sunt omise în documente.