Măsuri de precauție

Siguranța

  • Consultați și Ghid de referinţă ce însoțește difuzorul.

  • Informații importante, precum denumirea modelului, se află în pe partea posterioară de jos a unității.

Amplasarea

  • Nu amplasați unitatea în poziție înclinată.

  • Nu lăsați unitatea în locuri expuse temperaturilor ridicate, precum lumină solară directă, lângă surse de căldură sau sub echipamente de iluminat.

  • Nu utilizați și nu lăsați unitatea în mașină.

  • Nu lăsați obiecte susceptibile la magnetism (carduri de debit, carduri de credit cu bandă magnetică etc.) lângă unitate.

Curățarea

  • Nu utilizați detergent sau solvenți precum alcoolul, benzina, diluantul pentru a curăța carcasa.

Funcționarea

  • Nu introduceți obiecte mici etc. în conectoare (USB/AUDIO IN) sau în orificiul de ventilație al unității. Este posibil ca difuzorul să se scurtcircuiteze sau să se defecteze.

Altele

  • 2 difuzoare sunt necesare atunci când se utilizează funcția Adăugare difuzor. Doar codecul SBC este acceptat în timpul utilizării funcției Adăugare difuzor.

  • Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la difuzor și care nu sunt acoperite în acest Ghid de asistenţă, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.