Nu se poate asocia difuzorul cu un dispozitiv BLUETOOTH

  • Așezați difuzorul și dispozitivul BLUETOOTH la distanță de maximum 1 m unul față de celălalt.

  • Pentru a utiliza funcția Adăugare difuzor, asociați cu difuzorul în care indicatorul de alimentare/(BLUETOOTH) clipește în albastru.

  • Dacă indicatorul de alimentare/(BLUETOOTH) nu clipește rapid în albastru, mențineți apăsat butonul (alimentare)/PAIRING până ce auziți semnale sonore și indicatorul de alimentare/(BLUETOOTH) începe să clipească rapid în albastru.

  • Odată ce difuzorul este inițializat, este posibil ca dispozitivele iPhone/iPod touch să nu se poată conecta la difuzor. În acest caz ștergeți informațiile de asociere din iPhone/iPod touch, apoi asociați-le din nou.

  • Verificați dacă dispozitivul BLUETOOTH este pornit și dacă funcția BLUETOOTH este activată în dispozitiv.

  • Dacă difuzorul nu este afișat în dispozitivul BLUETOOTH, opriți funcția BLUETOOTH din dispozitiv, iar apoi reactivați funcția BLUETOOTH. Este posibil ca simptomele să se amelioreze.