Varemerker

  • BLUETOOTH®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation er under lisens.

  • Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation.

  • USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.

  • Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.

  • ™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.