Lytte til TV-lyd gjennom hodetelefoner

Du kan lytte til TV-lyd via BLUETOOTH-hodetelefoner som er koblet til senderen via en BLUETOOTH-forbindelse.

 1. Koble senderen til en TV, og spesifiser PCM som utgangsmetode for digital lyd på TV-en.
 2. Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom BLUETOOTH-hodetelefonene og senderen.

  Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, hører du TV-lyd både fra TV-en og hodetelefonene.

  Hvis det ikke kommer noe lyd, trykker du på (BLUETOOTH)-knappen på senderen én gang.

  Hint

  • Hvis det ikke kommer noe lyd når du trykker på (BLUETOOTH)-knappen, kan det være at senderen er koblet til en annen BLUETOOTH-enhet. I så fall avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen med den tilkoblede enheten og parer senderen med hodetelefonene på nytt.

 3. Lytte til TV-lyd.

  Ta på hodetelefonene og juster volumet på hodetelefonene.

Merknad

 • Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.

 • Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med TV-en. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.

 • Hvis du ser en video på en annen TV enn BRAVIA XR™ og lytter til videoens lyd via hodetelefoner, vil lyd og bilde muligens være ute av synk.