Avslutte lydutgang med 3D-lyd (etter bruk)

Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en.

For å avslutte lydutgangen i 3D-lyd utfører du en av følgende betjeninger for å deaktivere 3D surround-funksjonene.

  • Slå av hodetelefonene.

  • Deaktiver 3D surround-funksjoner på TV-en.

    Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

Hint

  • Når lydutgangen i 3D-lyd avsluttes, vil du høre det komme lyd fra TV-en.

  • Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene fra Sony neste gang.