Om indikatoren på senderen

Indikatoren gir følgende informasjon om senderen.

: Lyser i blått /: Lyser i oransje / –: Lyser ikke

Senderen er slått på

 • Senderen mottar ingen lydsignaler:

  – –– – (Fortsetter å blinke i oransje.)

 • PCM er ikke spesifisert som utgangsmetode for digital lyd:

  – – – – (Fortsetter å blinke dobbelt i oransje.)

 • Senderen mottar lydsignaler:

  (Fortsetter å lyse i blått.)

Informasjon om BLUETOOTH-funksjonen

 • Senderen er i paremodus:

  – – – – (Fortsetter å blinke dobbelt i blått.)

 • Et tilkoblingsforsøk pågår:

  – –– –– –– – (Fortsetter å blinke i blått i intervaller på ca. 1 sekund i 30 sekunder.)

 • En tilkobling er etablert:

  (Fortsetter å blinke raskt i blått i ca. 5 sekunder.)

 • Et tilkoblingsforsøk er på vent / pågår:

  (Fortsetter å lyse i blått.)

Annen informasjon

Initialiseringen er fullført:

(Blinker 4 ganger i blått.)

Du finner mer informasjon under Initialisere senderen.