Kan ikke pare senderen med en BLUETOOTH-enhet

  • Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.

  • Sørg for at senderen og hodetelefonene er slått på og i paremodus.

  • Når indikatoren på senderen ikke blinker dobbelt i blått, trykker du og holder inne(BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder.

    Dette gjør at indikatoren begynner å blinke dobbelt (paremodus).