Om trådløs BLUETOOTH-teknologi

Den trådløse BLUETOOTH-teknologien har en rekkevidde på ca. 30 m.

Versjoner og profiler som støtter BLUETOOTH-standarden

En profil er et sett med funksjoner som er standardiserte for alle karakteristikkene til BLUETOOTH-enheter. Senderen har støtte for følgende versjon og profiler av BLUETOOTH-standarden.

Støttet BLUETOOTH-versjon: BLUETOOTH-standard, versjon 5,0

Støttet BLUETOOTH-profil:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Gjør det mulig å overføre og motta musikkinnhold av høy kvalitet.

Maksimal rekkevidde

Bruk den trådløse BLUETOOTH-teknologien mellom senderen og en enhet som er plassert maksimalt ca. 30 m unna.

Den maksimale rekkevidden kan bli kortere ved følgende forhold.

 • Det er et hinder, for eksempel en person, metall eller en vegg, mellom senderen og BLUETOOTH-enheten.
 • En trådløs LAN-enhet er i bruk i nærheten av senderen.
 • En mikrobølgeovn er i bruk i nærheten av senderen.
 • En enhet som genererer elektromagnetisk stråling, er i bruk i nærheten av senderen.

Interferens fra andre enheter

Siden BLUETOOTH-enheter og trådløs LAN (IEEE802.11b/g) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeinterferens som resulterer i langsommere kommunikasjonstid, støy eller en ugyldig tilkobling hvis senderen brukes i nærheten av en trådløs LAN-enhet.

Interferens med andre enheter

Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr. Slå av senderen og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, siden det er fare for ulykker.

 • Der hvor brannfarlig gass er til stede, på et sykehus, tog, fly eller bensinstasjon.
 • I nærheten av dører eller en brannalarm.

Merknad

 • For å bruke BLUETOOTH-funksjonen må BLUETOOTH-enheten som skal kobles til, ha samme profil som senderen. Vær også klar over at selv om den samme profilen eksisterer, kan det være at enheter har ulike funksjoner avhengig av spesifikasjonene.
 • På grunn av karakteristikkene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien er det en liten forsinkelse i avspillingen på BLUETOOTH-enheten som mottar lyd eller musikk sammenlignet med enheten som sender lyden.
 • Senderen støtter sikkerhetsegenskaper som er i samsvar med BLUETOOTH-standarden for å gi deg en sikker tilkobling når trådløs BLUETOOTH-teknologi er i bruk, men avhengig av innstillingen er det ikke sikkert dette er nok. Vær forsiktig når du kommuniserer med trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 • Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjonslekkasjer under kommunikasjon med BLUETOOTH.
 • BLUETOOTH-enheter som skal kobles til senderen, må oppfylle BLUETOOTH-standardene som er satt av Bluetooth SIG, Inc., og de må være sertifisert som samsvarende. Selv om enhetene samsvarer med BLUETOOTH-standarder, kan det være tilfeller der tilkoblingsforsøk mislykkes, og betjeninger på enheten, innhold vist på enheten eller enhetens atferd varierer avhengig av BLUETOOTH-enhetens karakteristikker eller spesifikasjoner.
 • Det kan oppstå lydavbrudd eller støy avhengig av kommunikasjonsmiljøet, bruksmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til senderen.
 • Det å opprette en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og en enhet med en innebygd radio eller tuner kan forårsake støy i lyden fra enheten. Senderen skal ikke brukes med en slik en enhet via en BLUETOOTH-forbindelse.
 • Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.