Høre på TV-lyd i 3D gjennom hodetelefoner fra Sony

Hvis du bruker en BRAVIA XR sammen med hodetelefoner fra Sony, kan du nyte TV-lyden i 3D samt innhold med Dolby Atmos.

Kompatible TV-modeller og hodetelefoner fra Sony finner du her:

https://www.sony.net/tr_comp_tvhp

  1. Koble senderen til en TV, og utfør deretter innstillinger for 3D surround-funksjoner på TV-en.
  2. Opprett en BLUETOOTH-forbindelse mellom senderen og hodetelefonene.

    Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, skifter lydutgangen fra TV-en til hodetelefonene.

  3. Ta på hodetelefonene.

  4. Juster volumet på hodetelefonene.

Hint

  • Volumet på hodetelefonene som er koblet til via senderen med en BLUETOOTH-forbindelse, kan ikke justeres med TV-en.

  • Så lenge 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR, kan du nyte TV-lyd i 3D bare ved å koble senderen til hodetelefonene neste gang.

Merknad

  • Mens TV-lyden spilles av i 3D, kommer det ingen lyd fra TV-en. Volumkontrollen til TV-ens fjernkontroll er også deaktivert.

  • Så lenge hodetelefonene er koblet til senderen, er betjeninger med hodetelefonene, slik som å sette avspillingen på pause eller hoppe til neste spor, ikke tilgjengelige.