Ingen lyd / Lyd fra bare én høyttalerkomponent / Lavt lydnivå / Forvrengt lyd / Summing eller støy fra høyttaleren

 • Mens 3D surround-funksjonene er aktive på BRAVIA XR™-TV-en, kommer det ingen lyd fra TV-en. Hvis du ønsker å høre TV-lyd både fra TV-en og BLUETOOTH-hodetelefonene, deaktiverer du 3D surround-funksjonene.

 • Når du bruker en annen TV enn BRAVIA XR, må du påse at PCM er spesifisert som utgangsmetode for digital lyd på TV-en. Metoden for spesifisering av dette finner du i brukerveiledningen som fulgte med TV-en.

 • Sørg for at TV-en og hodetelefonene er slått på.

 • Koble senderen fra TV-en og koble den til igjen. Pass på at du stikker kabelen helt inn i porten.

 • Påse at hodetelefonenes volum er høyt nok.

 • Par senderen med hodetelefonene på nytt.

 • Avhengig av hodetelefonene kan det være du kan endre preferansen for musikkavspillingskvalitet via BLUETOOTH-forbindelser. I så fall velger du preferansen "Prioritering av stabil forbindelse" (SBC). Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.

 • Påse at equalizerfunksjonen er deaktivert på TV-en.

 • Flytt senderen og hodetelefonene vekk fra enheter slik som mikrobølgeovner og trådløse LAN-tilgangspunkt.

 • Flytt hodetelefonene nærmere senderen. Hvis det befinner seg en gjenstand mellom senderen og hodetelefonene, må denne flyttes.

 • Hold senderen unna enheter som radioer og tunere. Bruk av senderen i nærheten av en slik enhet kan forårsake støy i lyden fra enheten.

 • Hvis det er radiointerferens med en annen trådløs enhet (en TV, lydplanke osv.), flytter du senderen. (Du kan for eksempel flytte senderen fra venstre til høyre eller i midten.)