Initialisere senderen

Hvis senderen ikke fungerer som den skal, kan du initialisere den til standardinnstillingene fra fabrikken.

Påse at senderen er koblet til en TV eller et strømuttak, og så trykker du og holder inne(BLUETOOTH)-knappen i ca. 10 sekunder til indikatoren blinker 4 ganger i blått.

Senderen initialiseres, og paringsinformasjonen for alle BLUETOOTH-enhetene slettes.