Koble senderen til BLUETOOTH®-hodetelefoner

Prosessen med å registrere informasjonen som trengs for en BLUETOOTH-tilkobling, kalles "paring".

For å bruke en enhet sammen med senderen via en BLUETOOTH-forbindelse må senderen pares med enheten individuelt.

Før du fortsetter, må du påse følgende:

 • Flytt BLUETOOTH-hodetelefonene innen 1 m fra senderen.

 • Koble senderen til en TV eller et strømuttak med den medfølgende USB Type-C®-kabelen.

 • Slå ned volumet på hodetelefonene for å unngå plutselig høy lyd fra hodetelefonene.

 • Ta frem brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene, slik at du har den som referanse.

Merknad

 • Hodetelefonenes volum kan ikke justeres med en TV. Husk dette når du bruker hodetelefoner uten volumkontroll.

 1. Trykk og hold inne (BLUETOOTH)-knappen på senderen i ca. 5 sekunder.

  Indikatoren på senderen begynner å blinke dobbelt i blått for å indikere at senderen er i paremodus.

 2. Sett hodetelefonene i paremodus for å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med senderen.

  Når en BLUETOOTH-forbindelse er opprettet, slutter indikatoren på senderen å blinke, og fortsetter å lyse i blått.

  Dersom en BLUETOOTH-forbindelse ikke opprettes, gjentar du prosedyren fra trinnnummer 1.

Hint

 • Instruksjonene over er gitt som et eksempel. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med hodetelefonene.

Merknad

 • Senderen går ut av paremodus etter ca. 5 minutter, og indikatoren på senderen slutter å blinke og fortsetter å lyse i blått. Men hvis det ikke finnes noe paringsinformasjon for senderen, for eksempel når du bruker senderens BLUETOOTH-funksjon for første gang etter kjøp, vil senderen forbli i paremodus.

  Hvis senderen går ut av paremodus før du fullfører prosedyren, gjentar du prosedyren fra trinnnummer 1.

 • Så snart senderen er paret med BLUETOOTH-hodetelefoner, trenger du ikke pare dem igjen, med unntak av i følgende tilfeller:

  • Paringsinformasjonen slettes i forbindelse med reparasjoner og lignende.

  • Senderens paringsinformasjon slettes fra den parede BLUETOOTH-enheten.

  • Senderen er initialisert.

   All paringsinformasjon slettes. Når senderen er blitt initialisert, er det ikke sikkert den klarer å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med hodetelefonene.