Forholdsregler

Om sikkerhet

 • Du finner mer informasjon i Bruksanvisning, som fulgte med senderen.

 • Viktig informasjon, slik som modellnavnet, finner du på undersiden av senderen.

 • Ikke lytt med høyt volum over lengre tid. Hvis du lytter med ekstremt høy lyd i flere timer, kan det skade hørselen. For å beskytte hørselen må du ha volumet på et passende nivå.

 • Hold volumet lavt til å begynne med. Plutselig høy lyd kan skade hørselen. Det anbefales at du øker volumet gradvis.

 • Ikke bruk hodetelefoner mens du går, kjører eller sykler. Dette kan føre til trafikkulykker.

 • Ikke bruk enheten på et farlig sted med mindre lyder fra miljøet kan høres.

Retningslinjer for plassering

 • Ikke sprut vann på dette produktet og det medfølgende tilbehøret. De er ikke vanntette.

 • For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må senderen ikke plasseres på følgende steder.

  • Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.

  • Et sted der det er mye støv.

  • Et sted der det er sterk vibrasjon.

 • Plasser senderen på en flat og jevn overflate. Hvis senderen blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til skader, funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.

 • Avhengig av stedet senderen er plassert på, kan det være den faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av senderen.

Slik tar du vare på senderen

 • Hvis senderens overflate blir skitten, tørker du av smusset med en tørr, myk klut eller godt oppvridd klut som er blitt dyppet i kaldt eller lunkent vann.

 • Hvis senderens overflate blir skitten, må du ikke bruke vaskemiddel, tynner, benzen, alkohol osv. for å rengjøre den.

Annet

 • Ikke bruk eller forlat senderen i ekstremt kalde eller varme omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis senderen brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.

 • Hvis du har spørsmål eller problemer som gjelder denne senderen og som du ikke finner svar på i denne Hjelpeveiledning, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.