Avslutte BLUETOOTH-forbindelse (etter bruk)

Når du er ferdig med å bruke BLUETOOTH-enheten, kan du utføre en av følgende betjeninger for å avslutte BLUETOOTH-forbindelsen.

  • Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

    Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med enheten.

  • Slå av BLUETOOTH-enheten.