Deler og kontroller

Illustrasjon som viser plasseringen av knappen, indikatoren og porter på senderen

  1. (BLUETOOTH)-knapp

  2. Indikator (lyser i oransje eller blått)

    Strømmen eller kommunikasjonstilstanden til senderen indikeres av den oransje eller blå indikatoren.

  3. DIGITAL IN (optisk digital lydinngang)-port

  4. DC IN-port (USB Type-C®)