Обмеження

Примітка щодо обмеження під час використання потокового передавання.

Обмеження для Ustream (зараз IBM Cloud Video)

  • Під час потокового передавання на Ustream (зараз IBM Cloud Video) існують певні обмеження. Докладніше див. на сайті Ustream (зараз IBM Cloud Video).

Функції GPS та Wi-Fi під час потокового передавання

  • Під час потокового передавання функція GPS вимикається автоматично (FDR-X3000/HDR-AS300).
  • Під час потокового передавання неможливо переглядати зображення за допомогою смартфону або віддаленого видошукача.

Мережеве підключення

  • Використовуйте для потокового передавання смартфон, що підтримує створення точки доступу для підключення до Інтернету, або маршрутизатор Wi-Fi. Тим не менш, належна робота з усіма смартфонами або маршрутизаторами Wi-Fi не гарантується. Для потокового передавання не можна використовувати публічні бездротові локальні мережі.

Одночасне потокове передавання кількома відеокамерами

  • Не можна виконувати одночасне потокове передавання відео, використовуючи один і той же обліковий запис на більше ніж одній відеокамері. Необхідно підключитися за допомогою іншого облікового запису.

Ефекти, що виникають через умови бездротового підключення

  • За підключення з використанням функції створення точки доступу для підключення до Інтернету смартфону або через маршрутизатор Wi-Fi зображення та звук можуть перериватися або зв’язок може бути втрачено через умови бездротового підключення.

Підключення для потокового передавання

  • Час підключення, який можна використовувати для потокового передавання, обмежений відповідно до контракту смартфону або маршрутизатора Wi-Fi. Перевірте це заздалегідь.

Тривалість неперервного потокового передавання

  • Неперервне потокове передавання за допомогою відеокамери обмежене приблизно до 13 годин.

Обмеження мережевих підключень

  • У деяких країнах або регіонах неможливо підключитися до сайтів потокового передавання. Використовуйте цю функцію відповідно до законів таких країн або регіонів.