Дисплей екрана

Індикатори, описані нижче, відображаються на відеокамері. Цей дисплей екрана є прикладом під час зйомки відео.

Піктограми дисплея в зоні 1

 • : налаштування підключення Wi-Fi (одне підключення)
 • : налаштування підключення Wi-Fi (кілька підключень)
 • : підключено Bluetooth
 • : пошук супутників GPS для отримання сигналів GPS. Дані про розташування неможливо отримати. (FDR-X3000/HDR-AS300)
 • : доступне записування даних про розташування під час тріангуляції (FDR-X3000/HDR-AS300)
 • : температура відеокамери підвищилася
 • : індикатор рівня заряду батареї відеокамери
 • : увімкнено режим польоту

Піктограми та значення дисплея в зоні 2

 • : формат відео
 • : частота кадрів під час зйомки відео
 • : SteadyShot
 • : Кількість знімків під час інтервальної зйомки
 • : глядачі потокового передавання
 • Кількість глядачів потокового передавання
 • : режим нерухомих зображень
 • : автоспуск

Елементи дисплея в зоні 3

 • : для записування аудіо встановлено значення OFF
 • Тривалість записування, час записування, час циклічного записування
 • Кількість нерухомих зображень для записування, кількість знімків під час інтервальної зйомки
 • ON AIR: запуск потокового передавання
 • Повідомлення про попередження/помилку

Піктограми дисплея в зоні 4

 • : Режим відео
 • : Режим фото
 • : Режим інтервальної зйомки
 • : Режим потокової передачі в режимі реального часу
 • : Режим циклічного записування
 • : Налаштування кута огляду
 • : коефіцієнт масштабування
 • : посібник з експлуатації кнопки UP/DOWN (перемикання масштабування, перемикання режиму зйомки, неправильна дія)