Налаштування увімкнення пульта дистанційного керування Bluetooth

Пристрій, для якого вже було створено пару з відеокамерою, може вмикати і вимикати відеокамеру.

 1. Натисніть кнопку MENU.
 2. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування увімкнення пульта дистанційного керування Bluetooth) - значення налаштування, потім натисніть кнопку REC/ENTER.
  • (Можливість вмикати/вимикати відеокамеру за допомогою відповідного пристрою увімкнено.)
  • (Можливість вмикати/вимикати відеокамеру за допомогою відповідного пристрою вимкнено.)

Щоб увімкнути цю функцію, необхідно заздалегідь увімкнути вказане вище налаштування і налаштування Bluetooth на відеокамері та відповідному пристрої.

Відомості про налаштування і використання віддаленого видошукача (RM-LVR3) див. у розділі «Налаштування увімкнення пульта дистанційного керування Bluetooth» у довідковому посібнику віддаленого видошукача.

http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

Відомості про налаштування та використання смартфону див. на вказаному нижче сайті. Також там можна дізнатися останні новини та відомості про функції програми PlayMemories Mobile.

http://www.sony.net/pmm/

Налаштування увімкнення пульта дистанційного керування Bluetooth для смартфонів

Виконайте описані нижче дії на відеокамері та смартфоні, що підключено через Wi-Fi.

Для підключення відеокамери до смартфону див. розділ «Підключення до смартфону».

 1. Увімкніть налаштування Bluetooth на смартфоні.
 2. Запустіть програму PlayMemories Mobile на смартфоні.
 3. За допомогою програми увімкніть функцію дистанційного живлення на відеокамері.
 4. За допомогою програми виберіть відеокамеру для підключення.
 5. На екрані програми, що відобразиться, дозвольте створення пари для вибраної відеокамери.
 6. Перегляньте екран, що відображається, і дочекайтеся звукового сигналу, що пропонує дозволити налаштування створення пари для вибраної відеокамери, а потім натисніть кнопку REC/ENTER на відеокамері.

Після завершення створення пари лунає звуковий сигнал і вмикається керування живленням для відеокамери.

Керування живленням відеокамери за допомогою смартфону

Щоб увімкнути/вимкнути відеокамеру, запустіть програму PlayMemories Mobile і торкніться [Дист. УВІМК/ВИМК живлен. кам.].

Підказка

 • Якщо підключено відеокамеру та віддалений видошукач «RM-LVR3», живлення відеокамери вмикається, коли вмикається живлення віддаленого видошукача. Якщо для відеокамери встановлено кілька підключень до віддаленого видошукача «RM-LVR3», можна одночасно увімкнути до п’яти відеокамер, коли віддалений видошукач увімкнено.

Примітка

 • Цю функцію не можна використовувати, коли для режиму польоту встановлено значення ON.
 • Навіть якщо відеокамеру вимкнено, відповідний пристрій залишиться увімкненим.
 • Навіть якщо відеокамеру вимкнено, заряд батареї буде споживатися, коли цю функцію увімкнено. Після використання вийміть батарею з відеокамери для зберігання.