Підключення кількох відеокамер до відеокамери Handycam (кілька підключень)

Цією відеокамерою можна керувати за допомогою відеокамери Handycam, яка підтримує функцію керування кількома відеокамерами.

 1. Увімкніть відеокамеру Handycam.

  Докладніше див. у розділі «Connecting this product to more than one camera with Multi Camera Control (Multi Connection)» посібника Довідка відеокамери Handycam.
  Наприклад: посібник Довідка відеокамери FDR-AX40/AX53/AX55/AXP55
  http://rd1.sony.net/help/cam/1630/h_zz/

 2. Установіть режим підключення відеокамери.
  • Перше підключення відеокамери до відеокамери Handycam

   Натисніть кнопку MENU, потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування підключення Wi-Fi) - (кілька підключень) - , потім натисніть кнопку REC/ENTER.
   Коли прозвучить звуковий сигнал підключення і на панелі дисплея відобразиться , зареєструйте відеокамеру за допомогою відеокамери Handycam.
   з’являється на панелі дисплея відеокамери після завершення підключення.

  • Підключення відеокамери до відеокамери Handycam, починаючи із другого разу

   Натисніть кнопку MENU, потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування підключення Wi-Fi) - (кілька підключень) - , потім натисніть кнопку REC/ENTER.

 3. Якщо потрібно продовжити для підключення кількох відеокамер, повторіть дії з кроку 2.

Примітка

 • Якщо для параметра Звуковий сигнал установлено значення OFF, звуковий сигнал підключення не звучить.