Підключення кількох відеокамер до віддаленого видошукача (кілька підключень)

У цьому розділі описується підключення віддаленого видошукача RM-LVR3. Якщо використовується інший віддалений видошукач, див. Довідковий посібник відповідного пульта дистанційного керування.

 1. Увімкніть віддалений видошукач.

  Докладніше див. у розділі «Підключення пульта дистанційного керування до кількох відеокамер через Wi-Fi» посібника Довідка віддаленого видошукача (RM-LVR3).
  http://rd1.sony.net/help/cam/1650/h_zz/

 2. Налаштуйте відеокамеру.
  • Перше підключення відеокамери до віддаленого видошукача

   Натисніть кнопку MENU, потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування підключення Wi-Fi) - (кілька підключень) - , потім натисніть кнопку REC/ENTER.
   Коли прозвучить звуковий сигнал підключення і на панелі дисплея відобразиться , зареєструйте відеокамеру за допомогою віддаленого видошукача.
   з’являється на панелі дисплея відеокамери після завершення підключення. Натисніть кнопку REC/ENTER.

  • Підключення відеокамери до віддаленого видошукача, починаючи із другого разу

   Натисніть кнопку MENU, потім натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування підключення Wi-Fi) - (кілька підключень) - , потім натисніть кнопку REC/ENTER.

 3. Якщо потрібно продовжити для підключення кількох відеокамер, повторіть дії з кроку 2.

Примітка

 • Якщо для параметра Звуковий сигнал установлено значення OFF, звуковий сигнал підключення не звучить.