Товарні знаки

 • Memory Stick і є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Sony Corporation.
 • Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.
 • Microsoft, Windows і Windows Vista є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
 • Mac є зареєстрованим товарним знаком Apple Inc. у США та інших країнах.
 • Intel, Pentium і Intel Core є товарними знаками Intel Corporation у США та/або інших країнах.
 • Adobe, логотип Adobe і Adobe Acrobat є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.
 • Логотип microSDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
 • Знак N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах.
 • iPad є товарним знаком Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.
 • Android і Google Play є товарними знаками Google Inc.
 • Wi-Fi, логотип Wi-Fi і Wi-Fi PROTECTED SET-UP є зареєстрованими товарними знаками Wi-Fi Alliance.
 • «» і «PlayStation» є зареєстрованими товарними знаками Sony Computer Entertainment Inc.
 • Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків Sony Corporation здійснюється згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та товарні назви належать відповідним власникам.
 • QR Code є зареєстрованим товарним знаком DENSO WAVE INCORPORATED.
 • Ustream, IBM Cloud і IBM Cloud Video є товарними знаками IBM.

Крім того, назви систем і продуктів, які використовуються в цьому посібнику, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їх відповідних розробників або виробників. Однак позначки ™ та ® можуть не вказуватися в цьому посібнику.