Записування одним дотиком

Натисніть кнопку REC/ENTER відеокамери, коли відеокамеру вимкнено, і відеокамера увімкнеться та почне записування.

Ця функція доступна, коли для режиму зйомки вибрано відео, сповільнену зйомку, циклічне записування або потокове передавання в режимі реального часу.

  1. Натисніть кнопку MENU.
  2. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб установити (Налаштування відеокамери) - (Записування одним дотиком) - значення налаштування, потім натисніть кнопку REC/ENTER.
    • (записування одним дотиком увімкнено)
    • (записування одним дотиком вимкнено)

Примітка

  • Із функцією Записування одним дотиком записування почнеться у тому режимі зйомки, який було встановлено перед вимкненням живлення.