Зйомка відео (Режим відео)

Записування відео.

  1. Натисніть кнопку (увімкнення/режим очікування), щоб увімкнути живлення.
  2. Натисніть кнопку MENU.
  3. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати * (режим зйомки) - (Режим відео), потім натисніть кнопку REC/ENTER.

    * Відобразиться піктограма поточного вибраного режиму зйомки.

  4. Натисніть кнопку REC/ENTER, щоб почати зйомку.

Зупинка зйомки

Натисніть кнопку REC/ENTER під час зйомки.

Підказка

  • Коли для режиму записування одним дотиком встановлено значення ON, якщо натиснути кнопку REC/ENTER, коли живлення вимкнено, зйомка починається у попередньо вибраному режимі зйомки.