Налаштування Bluetooth

Коли відеокамера та відповідні пристрої мають підключення Wi-Fi, відеокамера може обмінюватися інформацією з підключеними пристроями через Bluetooth. Взаємний процес реєстрації, який надає пристроям (відеокамері та відповідному пристрою) можливість обмінюватися між собою інформацією через Bluetooth, називається «створенням пари». Після завершення створення пари ці пристрої можуть автоматично обмінюватися інформацією через Bluetooth у разі повторного підключення.

 1. Натисніть кнопку MENU.
 2. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати (Налаштування відеокамери) - (Налаштування Bluetooth) - значення налаштування, потім натисніть кнопку REC/ENTER.
  • (Підключення Bluetooth увімкнено. На екрані відображається позначка або .)
  • (Підключення Bluetooth відсутнє. Піктограма Bluetooth не з’являється на екрані.)

Створення пари із смартфоном

Виконайте описані нижче дії на відеокамері та смартфоні, що підключено через Wi-Fi.

Для підключення відеокамери до смартфону див. розділ «Підключення до смартфону».

 1. Увімкніть налаштування Bluetooth на смартфоні.
 2. Запустіть програму PlayMemories Mobile на смартфоні.
 3. За допомогою програми увімкніть функцію дистанційного живлення на відеокамері.
 4. За допомогою програми виберіть відеокамеру для підключення.
 5. На екрані програми, що відобразиться, дозвольте створення пари для вибраної відеокамери.
 6. Перегляньте екран, що відображається, і дочекайтеся звукового сигналу, що пропонує дозволити налаштування створення пари для вибраної відеокамери, а потім натисніть кнопку REC/ENTER на відеокамері.

Після завершення створення пари прозвучить сигнал.

Підказка

 • Налаштування Bluetooth за промовчанням для відеокамери — ON. Під час першого підключення віддаленого видошукача (RM-LVR3) до Wi-Fi створення пари через Bluetooth з відеокамерою автоматично завершується, і піктограма , що відображається на відеокамері, змінюється на .

Примітка

 • Коли для параметра Режим польоту встановлено значення ON, піктограма Bluetooth не відображається на екрані, а підключення Bluetooth вимкнено, навіть якщо для параметра Налаштування Bluetooth встановлено значення ON.
 • Для відеокамери можна створити пару максимум із 15 пристроями Bluetooth. Коли з відеокамерою створюється пара для 16-го пристрою, відомості про створення пари першого зареєстрованого пристрою видаляються.
 • Коли відеокамера підключається через Bluetooth, не можна створити пару з іншим пристроєм.
 • Під час скидання налаштувань відеокамери відомості про створення пари також скидаються. Щоб створити пару ще раз, інформацію про створення пари підключеного сумісного пристрою також потрібно видалити.
 • Коли створення пари виконується під час зйомки за допомогою відеокамери, сигнал не відтворюється.