Видалення

Небажані зображення на карті пам’яті видаляються за допомогою смартфону, на якому встановлено програму PlayMemories Mobile, або віддаленого видошукача.

Інструкції щодо роботи програми PlayMemories Mobile та керування віддаленим видошукачем див. у посібнику з експлуатації на веб-сайті.

Примітка

  • Якщо потрібно видалити всі зображення на карті пам’яті, відформатуйте карту пам’яті у відеокамері.