Зйомка нерухомих зображень (Режим фото)

Записування нерухомих зображень.

  1. Натисніть кнопку (увімкнення/режим очікування), щоб увімкнути живлення.
  2. Натисніть кнопку MENU.
  3. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб вибрати * (режим зйомки) - (Режим фото), потім натисніть кнопку REC/ENTER.

    * Відобразиться піктограма поточного вибраного режиму зйомки.

  4. Натисніть кнопку REC/ENTER, щоб зробити знімок.