Prehrávanie zo zariadenia USB

Možno použiť zariadenia USB typu MSC (Mass Storage Class)*1, ktoré vyhovujú štandardu USB. Zariadenia USB typu MTP (Media Transfer Protocol)*1 *2 možno použiť iba vtedy, keď sú pripojené do USB port 2.

*1 napr. USB flash disk, prehrávač digitálnych médií, Android™ telefón

*2 Niektoré digitálne prehrávače médií a Android telefóny môžu vyžadovať prepnutie do režimu MTP.

Poznámka

  • Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.
  • Skontrolujte podporované formáty súboru pre prehrávanie USB.
  1. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  2. Pripojte zariadenie USB do portu USB port 1 alebo USB port 2.
  3. Stlačte HOME a potom ťuknite na [USB port 1] alebo [USB port 2].
    Spustí sa prehrávanie.

Odstránenie zariadenia USB

Vypnite jednotku alebo prepnite spínač zapaľovania do vypnutej polohy ACC. Potom odstráňte USB zariadenie.