Po niekoľkých sekundách počúvania sa aktivuje funkcia Seek. (XAV-AX5550D(EUR))

  • Stanica nepodporuje TP alebo má slabý signál.
    • Deaktivujte TA.