Nepočuť žiadny zvuk./Hlasitosť je príliš nízka.

  • Váš telefón iPhone/Android nie je k zariadeniu pripojený cez BLUETOOTH.
    • Vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
  • Hlasitosť [BT Audio] je nízka.
    • Nastavte hlasitosť [BT Audio].