Nemožno vykonávať operácie.

  • Režim USB zariadenia nie je nastavený na správny režim.
    • Uistite sa, že režim USB zariadenia je nastavený na možnosť MSC alebo MTP.
  • Port USB, do ktorého je pripojené zariadenie USB, nie je správny.
    • Pripojte zariadenie USB do správneho portu USB, ktorý podporuje dané funkcie.