Vyhľadávanie súboru pomocou obrazovky zoznamu

  1. Počas prehrávania USB ťuknite na (zoznam).
    Zobrazí sa obrazovka zoznamu aktuálne prehrávanej položky.
    Po pripojení zariadenia USB do portu USB port 1 ťuknite na možnosť (zvuk) alebo (video), čím sa zobrazí zoznam podľa typu súboru.

  2. Ťuknite na požadovanú položku.
    Spustí sa prehrávanie.

Poznámka

  • Po pripojení zariadenia USB do portu USB port 2, sa možnosti (zvuk) a (video) nezobrazia.