Android Auto™

Android Auto predĺži platformu Android do vozidla spôsobom, ktorý je určený na ovládanie počas jazdy.
(Dostupné iba vtedy, keď je telefón Android pripojený do portu USB port 1.)

Poznámky o používaní Android Auto

 • Skontrolujte webovú lokalitu Android Auto, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
 • Váš telefón Android musí podporovať Android Auto.
 • Aplikáciu Android Auto si stiahnite z Google Play.
 • Podrobnosti o Android Auto si prečítajte v návode pribalenom k Android phone, prípadne navštívte webovú lokalitu Android Auto.
 • Keďže sa využíva GPS na vašom telefóne Android, umiestnite telefón Android na miesto, kde bude môcť jednoducho chytiť signál GPS.
 • Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
 1. Pripojte svoj telefón Android do portu USB port 1.
  Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).
 2. Stlačte možnosť HOME, potom ťuknite na ikonu Android Auto.
  Rozhranie Android Auto sa na displeji zariadenia zobrazí na celej obrazovke. Ťuknutím ovládajte aplikácie.