Informácie o autorských právach

Logo SiriusXM

SiriusXM Connect Vehicle Tuner a predplatné sa predávajú osobitne.
www.siriusxm.com
Sirius, XM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio Inc. Všetky práva vyhradené.


Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Sony Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.


Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.


Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.


Apple, iPhone a Lightning, sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách.
Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.


IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.


Android, Android Auto, Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.


WebLink je registrovaná ochranná známka spoločnosti Abalta Technologies v USA a ochranná známka v iných krajinách.


TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU OD MPEG LA NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.
LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE NA ŽIADNY INÝ DRUH VYUŽITIA.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA REKLAMNÉHO, INTERNÉHO A KOMERČNÉHO VYUŽITIA A LICENCOVANIA MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. POZRITE SI LOKALITU
HTTP://WWW.MPEGLA.COMVšetky ostatné ochranné známky sú ochranné známky príslušných vlastníkov.