Hlavná jednotka a diaľkové ovládanie

Hlavná jednotka

Obrázok hlavnej jednotky

Tlačidlo VOL (hlasitosť) + má na povrchu hmatateľnú bodku.


Diaľkové ovládanieRM-X170 (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Na ovládanie zvuku možno použiť diaľkové ovládanie. Na používanie ponuky použite dotykovú obrazovku.

Obrázok diaľkového ovládača

Poznámka

 • Biele tlačidlá uvedené na ilustrácii vyššie, nie sú podporované.

Pred použitím odstráňte izolačnú fóliu.

 1. Displej/dotyková obrazovka
 2. HOME
  Slúži na zobrazenie obrazovky HOME.
  ATT (stlmenie)
  Na stlmenie zvuku podržte stlačené na 1 sekundu.
  Na zrušenie znovu stlačte a podržte, alebo stlačte tlačidlo VOL +.
 3. VOL (hlasitosť) +/–
 4. Senzor diaľkového ovládača
 5. / (predošlé/nasledovné)
  Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja:
  Radio: výber prednastavenej stanice.
  SiriusXM: výber prednastaveného kanála. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: výber prednastavenej stanice. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: prechod na predošlý/ďalší súbor.
  BT Audio: prechod na predošlý/ďalší súbor.
  Podržanie tlačidla:
  Radio: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: výber stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [A-Z])/vyhľadávanie stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: pretáčanie dopredu/dozadu.
  BT Audio: pretáčanie dopredu/dozadu.
 6. OPTION
  Slúži na zobrazenie obrazovky OPTION.
  VOICE
  Stlačením a podržaním aktivujete funkciu hlasových príkazov pre Apple CarPlay a Android Auto.
 7. OFF
  Slúži na vypnutie zdroja.
 8. MONITOR OFF
  Slúži na vypnutie monitora.
  Ďalším stlačením ho znova zapnete.
 9. EQ (ekvalizér)
  Slúži na výber krivky ekvalizéra.
 10. Tlačidlá s číslicami (09)
 11. CLEAR
 12. ATT (stlmenie)
  Slúži na stlmenie zvuku. Ďalším stlačením zoslabenie zrušíte.
 13. (prehrať/pozastaviť)
 14. / (previous/next)
  / (posun dozadu/dopredu)
  Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja:
  Radio: výber prednastavenej stanice.
  SiriusXM: výber prednastaveného kanála. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: výber prednastavenej stanice. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: prechod na predošlý/ďalší súbor.
  BT Audio: prechod na predošlý/ďalší súbor.
  Podržanie tlačidla:
  Radio: automatické naladenie stanice (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: výber stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [A-Z])/vyhľadávanie stanice (keď je možnosť [Seek By] nastavená na [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: pretáčanie dopredu/dozadu.
  BT Audio: pretáčanie dopredu/dozadu.
 15. ///(doľava/nahor/nadol/doprava)
  Funkcie sa líšia v závislosti od vybraného zdroja.
  Radio: výber prednastavenej stanice alebo automatické naladenie stanice.
  SiriusXM: výber prednastaveného kanála alebo presun na ďalší/predošlý kanál. (XAV-AX5500(UC))
  USB: výber priečinka alebo presunutie na predošlý/ďalší súbor.
  ENTER
  Vstup do vybranej položky.
 16. SRC (zdroj)
  Slúži na zmenu zdroja. Po každom stlačení tohto tlačidla sa v aktuálnom zobrazení zobrazí vyskakovacie okno s možnosťou výberu zdroja.
 17. MODE
  Slúži na výber rádiového pásma.
 18. VOL (hlasitosť) +/–