WebLink

Aplikácia „WebLink Host“ vám umožňuje užívať si „WebLink Apps“, ako napríklad prehrávač hudby či videa na telefónoch iPhone/Android.
(Dostupné iba vtedy, keď je telefón iPhone/Android pripojený do portu USB port 1.)

Poznámky o používaní WebLink

 • Skontrolujte webovú lokalitu WebLink™, kde nájdete podporované verzie OS. Pred použitím vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu OS.
 • Podrobnosti o kompatibilných modeloch nájdete v zozname kompatibility na nasledujúcej stránke:
  http://abaltatech.com/WL
 • Stiahnite si aplikáciu „WebLink Host“ dostupnú v službe Google Play pre Android. Pre iPhone sťahujte z App Store.
 • Pri konfigurácii nastavení, napríklad pri prvom nastavení pripojenia, môže byť potrebné sieťové pripojenie. Presvedčte sa, že je vo vašom telefóne dostupné sieťové pripojenie iPhone/Android.
 • Pri používaní funkcie Cast možno bude potrebné vykonať nastavenia na telefóne iPhone/Android.
 • Podrobnosti týkajúce sa funkcie „WebLink Apps“ nájdete na webovej stránke „WebLink Apps“.
 • Funkcia WebLink™ a/alebo „WebLink Apps“ nemusí byť dostupná vo vašej krajine alebo oblasti.
 • Pri používaní funkcie Cast a pripojení telefónu iPhone je obraz otočený rovnakým smerom ako obraz na telefóne iPhone.
 1. Prepojte svoj telefón iPhone/Android s hlavnou jednotkou cez BLUETOOTH.
 2. Pripojte svoj telefón iPhone/Android do portu USB port 1.
  Ak chcete pripojiť iPhone, použite prepojovací kábel USB pre iPhone (nedodáva sa).
  Ak chcete pripojiť telefón Android, použite príslušný prepojovací kábel (nedodáva sa).
 3. Stlačte HOME a potom ťuknite na ikonu WebLink™.
  Na displeji zariadenia sa zobrazí displej WebLink™. Ťuknutím ovládajte aplikácie.

Rada

 • Aplikáciu si môžete prepínať medzi Apple CarPlay/Android Auto a WebLink™ za predpokladu, že sú tieto aplikácie nainštalované vo vašom telefóne iPhone/Android.