Zvukové súbory sa nedajú prehrávať.

  • Zariadenia USB naformátované s použitím systémov súborov okrem FAT12, FAT16, FAT32 alebo exFAT*1 nie sú podporované.*2
  • Port USB, do ktorého je pripojené zariadenie USB, nie je správny.
    • Pripojte zariadenie USB do správneho portu USB, ktorý podporuje daný systém súborov.

*1Zariadenia USB naformátované použitím systému súborov exFAT sú dostupné iba po pripojení do portu USB port 1.

*2Toto zariadenie podporuje systém súborov FAT12, FAT16, FAT32 a exFAT, no niektoré zariadenia USB nemusia podporovať všetky. Podrobnosti nájdete v návode na používanie jednotlivých zariadení USB, alebo kontaktujte ich výrobcu.