WebLink™ nemožno použiť.

 • Vyžaduje sa inštalácia aplikácie „WebLink Host“ do vášho telefónu iPhone/Android.
  • Pozrite si nasledujúcu webovú stránku a nainštalujte si aplikáciu „WebLink Host“.
   http://abaltatech.com/WL
  • Skontrolujte svoje telefón iPhone/Android a odsúhlaste poznámky o zrieknutí sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení. Až potom budete môcť využívať WebLink™ na svojom telefóne so systémom iPhone/Android.
 • Odpojte telefón iPhone/Android od portu USB port 1 a potom ho skúste znovu pripojiť.
 • Port USB, do ktorého je pripojený telefón iPhone/Android, nie je správny.
  • Pripojte svoj telefón iPhone/Android do portu USB port 1.
 • Reštartujte svoj telefón iPhone/Android.
 • WebLink™ nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.