Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Apple CarPlay.

  • Váš iPhone nie je kompatibilný s Apple CarPlay.
    • Prečítajte si príručku dodanú s telefónom iPhone, alebo navštívte webovú lokalitu Apple CarPlay.
  • Odpojte telefón iPhone od portu USB port 1 a potom ho skúste znovu pripojiť.
  • Port USB, do ktorého je pripojený telefón iPhone, nie je správny.
    • Pripojte iPhone do portu USB port 1.
  • Apple CarPlay nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.
  • Presvedčte sa, že používate certifikovaný kábel Lightning na prepojenie vášho iPhone a zariadenia.