Na obrazovke HOME sa nezobrazuje ikona Android Auto.

 • Skontrolujte svoje telefón Android a odsúhlaste poznámky o zrieknutí sa zodpovednosti spolu s požiadavkami na udelenie oprávnení. Až potom budete môcť využívať Android Auto na svojom telefóne so systémom Android.
 • Nenašla sa nainštalovaná žiadna aplikácia Android Auto vo vašom telefóne Android.
  • Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Android Auto do svojho telefónu so systémom Android.
 • Váš telefón so systémom Android nie je kompatibilný s Android Auto.
  • Váš telefón Android musí podporovať Android Auto. Prečítajte si príručku dodanú s vaším telefónom Android, alebo navštívte webovú lokalitu Android Auto.
 • Odpojte telefón Android od portu USB port 1 a potom ho skúste znovu pripojiť.
 • Port USB, do ktorého je pripojený telefón Android, nie je správny.
  • Pripojte svoj telefón Android do portu USB port 1.
 • Android Auto nemusí byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.