Pornirea alimentării unității de bliț

 1. Aduceți comutatorul de alimentare de pe această unitate de bliț în poziția „ON”.

  Unitatea de bliț este alimentată electric.

  Pentru a configura unitatea de bliț ca unitate receptoare, rotiți comutatorul de alimentare în poziția „A”, „B” sau „C”.

  Când porniți alimentarea unității de bliț, (indicatorul de încărcare a blițului) apare pe ecranul monitorului camerei cuplate la unitatea de bliț.

Oprirea alimentării unității de bliț

Aduceți comutatorul de alimentare pe „OFF”.

Încărcarea blițului

Când porniți alimentarea acestei unități de bliț, unitatea de bliț începe să se încarce.

Când unitatea de bliț este complet încărcată, butonul TEST de pe spatele unității de bliț se aprinde în portocaliu.

Modul economizor

Dacă unitatea de bliț rămâne neutilizată timp de 3 minute sau mai mult când este decuplată de la o cameră sau este cuplată la o cameră aflată în modul economizor, alimentarea unității de bliț se va dezactiva automat pentru a nu consuma bateria.

 • În timpul fotografierii cu bliț fără fir, când unitatea de bliț este utilizată ca bliț separat de cameră, unitatea de bliț intră în modul economizor în 60 de minute.

 • Dacă aduceți comutatorul de alimentare în poziția de oprire pe camera conectată (cu excepția DSLR-A100), unitatea de bliț este comutată automat pe modul economizor.

 • Puteți specifica temporizatorul de economisire a energiei pentru unitatea de bliț dacă selectați [Setări bliț extern] - [Setări pers. bliț ext.] - [Economisire energ.] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț; sau temporizatorul de economisire a energiei în timpul fotografierii cu bliț fără fir dacă selectați [Econ energ fără fir].

Verificarea gradului de încărcare a bateriei

Când bateriile se descarcă, butonul TEST de pe spatele acestei unități de bliț se aprinde intermitent în portocaliu.

 • La declanșare lentă

  Bateriile rămân fără energie. Se recomandă să înlocuiți bateriile.

  Cu toate acestea, unitatea de bliț poate să se declanșeze și în această stare.

 • La declanșare rapidă

  Unitatea de bliț nu se poate declanșa. Înlocuiți bateriile.

Note privind declanșarea continuă a blițului

 • Dacă această unitate de bliț se declanșează în secvență rapidă pe o perioadă scurtă de timp, circuitul său de siguranță integrat va fi declanșat pentru a suspenda declanșarea blițului, fiind posibil și ca intervalul de declanșare să se extindă forțat.

  În plus, dacă temperatura din unitatea de bliț crește și mai mult, butonul TEST de pe spatele unității de bliț se aprinde intermitent în roșu pentru a indica dezactivarea temporară a declanșării blițului (indicatorul privind supraîncălzirea). În astfel de situații, trebuie să aduceți comutatorul de alimentare de pe unitatea de bliț în poziția „OFF” și nu utilizați unitatea de bliț timp de aproximativ 20 de minute, pentru a-i permite să se răcească.

 • Declanșarea continuă a blițului duce la înmagazinarea căldurii în bateriile din această unitate de bliț. Dați dovadă de atenție când scoateți bateriile.