Fotografierea cu bliț TTL (TTL)

Modul de bliț TTL măsoară lumina de la subiect reflectată prin obiectiv. Exponometria TTL are și o funcție de exponometrie P-TTL, care adaugă un prebliț în faza de exponometrie TTL și o funcție de exponometrie ADI, care adaugă date privind distanța în exponometria P-TTL.

Notă

 • Exponometria ADI este posibilă în combinație cu un obiectiv cu codificator de distanță încorporat. Înainte de a utiliza funcția de exponometrie ADI, verificați dacă obiectivul dvs. are un codificator de distanță încorporat, consultând specificațiile din instrucțiunile de utilizare ce însoțesc obiectivul dvs.

 1. Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a specifica [Declanșare bliț TTL] pentru modul de control al blițului.

  Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.

  În mod implicit, [Declanșare bliț TTL] este specificat pentru modul de control al blițului.

  Pentru modele de cameră compatibile cu această unitate de bliț, vizitați site-ul de la adresa:

  https://www.sony.net/dics/f28rm/

 2. Apăsați butonul declanșator de pe cameră pentru a face o fotografie.
  • Așteptați ca butonul TEST de pe unitatea de bliț să se aprindă în portocaliu (gata de declanșare) și apoi apăsați butonul declanșator.

  • Puteți schimba valoarea de compensare a blițului (reglarea nivelului de putere a blițului) prin apăsarea butonului LEVEL -/+ de pe unitatea de bliț. Când apăsați butonul, ledul LEVEL de pe unitatea de bliț se aprinde intermitent.

   Când valoarea de compensare a blițului este setată la altă valoare decât ±0.0, ledul LEVEL se aprinde.

   Când valoarea de compensare a blițului este setată la ±0.0, ledul LEVEL se stinge.

  • Puteți specifica nivelul de putere a blițului în pași a câte 0,3 EV sau 0,5 EV. Pentru a schimba pasul de setare a nivelului de putere a blițului, selectați [Setări bliț extern] - [Setări pers. bliț ext.] - [Pas nivel putere bliț] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț și schimbați opțiunea de setare.

   [0.3EV]: Schimbă setarea nivelului de putere a blițului în pași a câte 0,3 EV.

   [0.5EV]: Schimbă setarea nivelului de putere a blițului în pași a câte 0,5 EV.

Reglaj automat WB cu informații privind temperatura culorilor

Balansul de alb este reglat automat în cameră (exceptând DSLR-A100) pe baza informațiilor privind temperatura culorilor când se declanșează blițul.

Notă

 • Funcția de reglaj automat WB funcționează când:

  • această unitate de bliț este cuplată la cameră și setată pe modul de declanșare a blițului TTL sau modul de declanșare manuală a blițului.

  • [Automat] sau [Bliţ] este specificat pentru balansul de alb din cameră.

Note privind fotografierea cu bliț TTL

 • Pentru a utiliza modul cu bliț de umplere sau bliț automat al camerei, trebuie să selectați modul din cameră.

 • Înaintea de a efectua fotografii cu unitatea de bliț prin intermediul fotografierii autotemporizate, asigurați-vă că butonul TEST este aprins.

 • Dacă se realizează compensarea blițului și la unitatea de bliț și la cameră, ambele valori de compensare sunt cumulate pentru declanșarea blițului.

 • Dacă se utilizează un obiectiv cu unghi larg cu o distanță focală sub 24 mm, este posibil ca marginile ecranului monitorului camerei să fie mai întunecate.

 • Când se utilizează obiectivul lung fizic, lumina blițului poate fi obstrucționată de capătul obiectivului.