Asocierea cu o radiocomandă/receptor fără fir (pentru fotografierea cu bliț radio fără fir)

Pentru a efectua fotografii cu blițul radio fără fir din această unitate de bliț, aveți nevoie de o altă unitate de bliț care să accepte comunicațiile fără fir prin radio sau o radiocomandă/un receptor fără fir (nefurnizate) pe lângă această unitate de bliț, iar acestea trebuie să fie asociate.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc dispozitivul dvs.

Sugestie

 • Trebuie să apropiați ambele dispozitive la distanță de maximum 1 m pentru asociere.

 1. Activați alimentarea acestei unități de bliț și a celuilalt dispozitiv, apoi configurați o unitate de bliț ca unitate de comandă și cealaltă ca unitate de recepție.
  • Pentru a configura această unitate de bliț ca unitate de comandă, rotiți comutatorul de alimentare în poziția „ON”.

  • Pentru a configura această unitate de bliț ca unitate receptoare, rotiți comutatorul său de alimentare în poziția „A”, „B” sau „C”.

 2. Apăsați și țineți apăsat pe butoanele PAIRING de pe această unitate de bliț și celălalt dispozitiv timp de 3 secunde.

  Ledurile LINK de pe unitatea de comandă și unitatea de recepție se aprind intermitent în verde.

  Ledul CMD se aprinde pe unitatea de comandă.

  Când se realizează asocierea, ledul LINK de pe unitatea de recepție se aprinde constant, nu intermitent.

  Pe unitatea de comandă, ledul LINK continuă să se aprindă intermitent, iar unitatea rămâne în starea de așteptare pentru asociere.

  Pentru a realiza asocierea cu o a doua unitate de recepție sau una ulterioară, repetați pasul 2 la dispozitivul utilizat ca unitate de recepție.

  Pentru a scoate unitatea de comandă din starea de așteptare pentru asociere, apăsați butonul PAIRING.

Sugestie

 • Puteți asocia unitatea de bliț cu până la 15 unități de recepție. Dacă o asociați cu un nou dispozitiv când unitatea de bliț a fost deja asociată cu 15 unități de recepție, informațiile de asociere ale unității de recepție care are cea mai veche dată de asociere dintre cele 15 unități de recepție vor fi suprascrise de informațiile dispozitivului recent asociat.

 • Puteți vizualiza sau șterge unitatea sau unitățile de recepție asociate dacă selectați [Setări bliț extern] - [Setări pers. bliț ext.] - [Afișare disp împer] din meniul camerei cuplate la această unitate de bliț.

  Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ce însoțesc camera dvs.

Notă

 • Pentru a comuta rolurile unităților de comandă și recepție pentru fotografierea cu blițul radio fără fir, repetați încă o dată procedura de asociere.