Vizualizarea informațiilor de versiune pentru această unitate de bliț/unitate de recepție

Puteți vizualizați informațiile de versiune despre această unitate de bliț și unitatea sau unitățile de recepție asociate. Verificați aceste informații când se publică o actualizare de firmware.

  1. Utilizați meniul camerei cuplate la această unitate de bliț pentru a selecta dispozitivul vizat.

    Când se selectează o unitate de recepție, conținutul informațiilor afișate variază în funcție de condițiile radio. Dacă nu sunt asociate unități de recepție, nu se pot selecta unități de recepție.

    Pentru detalii privind setările de bliț extern ale camerei, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate odată cu camera dvs.