Note privind utilizarea

Pe lângă acest Ghid de asistență, citiți „Note privind utilizarea” în Ghid de iniţiere (furnizat).

În timpul fotografierii

 • Această unitate de bliț generează o lumină puternică; prin urmare, nu o folosiți direct în fața ochilor.
 • Nu declanșați mai mult de 20 de blițuri consecutive (40 de blițuri consecutive când nivelul de putere a blițului este 1/32), pentru a preveni acumularea căldurii și deteriorarea acestei unități de bliț și a bateriilor sale.
  Când unitatea de bliț a declanșat numărul maxim de blițuri, nu mai utilizați unitatea de bliț și lăsați-o să se răcească timp de 20 de minute sau mai mult.
 • În timpul fotografierii fără fir, această unitate de bliț se poate declanșa neprevăzut, deoarece nu poate primi semnale de comunicare de la un bliț separat de cameră din cauza amplasării acestuia. În astfel de situații, schimbați amplasarea blițului separat de cameră sau setarea canalului fără fir.
 • Nu introduceți această unitate de bliț cu camera cuplată într-o pungă etc. Unitatea de bliț sau camera se pot defecta.
 • Nu transportați această unitate de bliț cu camera cuplată. Se vor provoca defecțiuni.
 • Țineți tubul blițului departe de corpul uman când îl înclinați pentru fotografierea cu reflexie a blițului, pentru a preveni afectarea văzului sau arsurile cutanate.
 • Când înclinați tubul blițului în sus sau în jos, țineți departe degetele de porțiunea înclinată, pentru a preveni rănirea.
 • Când închideți ușa compartimentului bateriilor, țineți-o ferm în jos, culisând-o complet pe toată suprafața.
  Când închideți ușa compartimentului bateriilor, aveți grijă să nu vă răniți la degete în urma prinderii în ușă.

Baterii

 • În funcție de temperatura sau de condițiile de depozitare, nivelul de putere a bateriei rămas în bateriile alcaline și detecta poate fi mai scăzut decât cel real, iar butonul TEST de pe această unitate de bliț se poate aprinde în portocaliu. Dacă continuați să utilizați unitatea de bliț mai mult timp, este posibil ca nivelul de putere rămas în baterie să fie detectat corect.
 • Când bateriile reîncărcabile din nichel-hidrură metalică se descarcă, performanțele acestei unități de bliț scad substanțial. În acest caz, este posibil ca unitatea de bliț să se oprească brusc din funcționare la scurt timp sau imediat după ce butonul TEST începe să se aprindă intermitent în portocaliu.
 • Nu folosiți baterii litiu-ion în această unitate de bliț, deoarece ele pot reduce performanțele unității de bliț.
 • În funcție de intervalul trecut de la fabricarea bateriilor, intervalul de bliț și numărul de bliț pot prezenta diferențe față de valorile indicate în tabelul cu Specificații, chiar dacă această unitate de bliț ar fi echipată cu baterii complet noi.
 • Înainte de a scoate bateriile pentru a le înlocui, nu uitați să dezactivați alimentarea electrică a acestei unități de bliț și să o lăsați să se răcească câteva minute. În funcție de tipul bateriei, este posibil ca bateriile din unitatea de bliț să fi înmagazinat căldură. Dați dovadă de atenție când scoateți bateriile.
 • Scoateți și depozitați bateriile când nu intenționați să utilizați această unitate de bliț pe perioade prelungite de timp.

Temperatură

 • Se recomandă utilizarea unității de bliț numai la temperaturi cuprinse într-un interval de 0 °C până la 40 °C.
 • Nu expuneți unitatea de bliț la temperaturi extrem de ridicate (de ex. în lumină solară directă, în interiorul unui vehicul) sau umidității ridicate.
 • Pentru a preveni formarea condensului pe interiorul acestei unități de bliț, așezați unitatea de bliț într-o pungă de plastic etanșă după ce ați adus-o de la frig la cald. Lăsați-o să se încălzească la temperatura ambiantă înainte de a o scoate din pungă.
 • Capacitatea bateriei scade la temperaturi mai reduse. Când utilizați această unitate de bliț într-un mediu rece, rețineți că trebuie să utilizați baterii noi sau să înlocuiți bateriile, din când în când, cu baterii de rezervă menținute la cald. În mediile reci, butonul TEST de pe unitatea de bliț poate să se aprindă intermitent și temporar în portocaliu, chiar dacă bateriile nu sunt complet descărcate.
  Bateriile își recapătă o parte din capacitate când se încălzesc la temperaturile de funcționare normale.

Locuri de evitat la utilizare/depozitare

 • Locuri cu temperaturi și umiditate extreme
  În locuri precum mașini parcate la soare, unitatea de bliț se poate deforma și suferi defecțiuni.
 • Locurile expuse luminii solare direct sau în apropierea surselor de căldură (pentru depozitare)
  Această unitate de bliț își poate schimba culoarea sau se poate deforma, suferind defecțiuni.
 • Locurile expuse unor vibrații semnificative
 • Locurile apropiate de câmpuri magnetice puternice
 • Locuri cu nisip sau praf
  Aveți grijă să nu permiteți pătrunderea nisipului sau prafului în această unitate de bliț. Aceasta poate provoca defectarea unității de bliț, iar, în anumite cazuri, defecțiunea nu poate fi reparată.

Siguranță

Pentru a evita pericolele, precum incendiile sau electrocutările, respectați următoarele aspecte.

 • Nu transportați și nu depozitați această unitate de bliț alături de obiecte metalice, precum monede și agrafe de păr.

 • Nu încercați să dezasamblați această bliț unitate de bliț și nu încercați să modificați sau să scurtcircuitați unitatea de bliț.

 • Nu utilizați această unitate de bliț dacă este înfășurată în materiale.

  Acumularea de căldură poate provoca deformarea unității de bliț sau incendii.

 • Nu utilizați această unitate de bliț în locuri cu gaze explozive sau inflamabile.

 • Dacă, prin utilizarea acestei unități de bliț se provoacă interferențe radio cu alte dispozitive, nu mai utilizați funcțiile fără fir.

  Interferențele radio pot provoca defecțiuni și implicit incidente.

 • Așezați această unitate de bliț pe o suprafață stabilă.

  Dacă așezați unitatea de bliț pe mese instabile sau suprafețe înclinate, unitatea de bliț poate cădea, provocându-se răni.

 • Înainte de a cupla această unitate de bliț la o cameră, asigurați-vă că unitatea de bliț nu este alimentată electric.

  Dacă unitatea de bliț alimentată electric este cuplată la o cameră, pot apărea defecțiuni sau blițul se poate declanșa intempestiv, iar văzul persoanelor prezente poate fi afectat de lumina puternică.

Întreținere

 • Decuplarea acestei unități de bliț de la cameră. Curățați unitatea de bliț cu o cârpă uscată și moale. Dacă a intrat în contact cu nisip, veți deteriora suprafața prin ștergere; prin urmare, aceasta trebuie să fie curățată cu atenție folosind un pistol cu aer. În cazul petelor rezistente, îndepărtați-le cu atenție prin ștergere folosind o cârpă ușor înmuiată în apă sau apă călduță, apoi ștergeți unitatea de bliț cu o cârpă uscată și moale. Nu utilizați niciodată solvenți, precum diluanți sau benzină, deoarece acești deteriorează finisajul.
 • Dacă tubul blițului are aderențe lăsate de amprente digitale sau particule, vă recomandăm să îl curățați prin ștergerea cu o cârpă moale.